top of page
Privacy Policy - Bakkerij Himschoot
 

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Bakkerij Himschoot van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Bakkerij Himschoot zorg dragen voor uw gegevens.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juli 2021.


Rol van Bakkerij Himschoot


Bakkerij Himschoot is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn. Bakkerij Himschoot zal als verwerkingsverantwoordelijke maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgebonden gegevens.


Activiteiten van Bakkerij Himschoot


Bakkerij Himschoot zal uw gegevens uitsluitend gebruiken in verband met het plaatsen van bestellingen en marketing doeleinden om u op de hoogte te brengen van promoties.


Social media


Bakkerij Himschoot beschikt over een bedrijfspagina op o.a., Facebook en Instagram om u te informeren over onze diensten, actuele topics, events, werken bij Bakkerij Himschoot, enz.  U bent vrij om Bakkerij Himschoot wel of niet te volgen via deze social media.


Welke gegevens worden verzameld?
 

Wij ontvangen en verwerken gegevens van klanten en toekomstige klanten in kader van een  samenwerking, zoals het plaatsen van bestellingen, het leveren van de bestellingen aan huis of aan bedrijven, maar ook voor het activeren van je klantenkaart. Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten:

 • Naam

 • Voornaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer/mobiel nummer

 • Voor leveringen aan huis of bedrijf: Adresgegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad)

 • Voor opmaak van factuur: Bedrijfsgegevens

Wij ontvangen en verwerken eveneens gegevens van onze leveranciers en hun medewerkers in het kader van een samenwerking of toekomstige samenwerking. Deze gegevens vallen in de categorie “Bedrijfsgegevens” en omvatten:

 • Adresgegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad)

 • Contactpersoon

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Ondernemingsnummer

Wij ontvangen en verwerken persoonsgegevens van sollicitanten in het kader van een openstaande vacature bij Bakkerij Himschoot, met het oog op een toekomstige samenwerking. Deze gegevens vallen onder “Algemene identificatie gegevens” en worden aangevuld met extra informatie dewelke standaard op een Curriculum Vitae vermeld worden, en omvatten:

 • Naam

 • Voornaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer/mobiel nummer

 • Rekeningnummer

 • Informatie cv


Waarom verzamelen we uw gegevens?


Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor volgende doeleinden:

 • Deze persoonsgegevens hebben we nodig voor het uitoefenen van onze diensten, zoals het plaatsen van bestellingen, het verwittigen bij niet tijdig afhalen van bestellingen, het aanmaken van je klantenkaart, historiek van je voorgaande bestellingen, het aan huis leveren van je bestelling. Conform de GDPR stemt dit overeen met een “overeenkomst tussen u en Bakkerij Himschoot”

 

 • Indien u graag onze nieuwsbrieven ontvangt, of op de hoogte wil gehouden worden van onze promoties of marketingactiviteiten, houden wij hiervoor graag je gegevens bij, en dit op basis van uw gegeven “Toestemming”.
   

 • De persoonsgegevens die Bakkerij Himschoot ontvangt in het kader van uw sollicitatie bij een openstaande vacature, verwerkt Bakkerij Himschoot op basis van het “Gerechtvaardigd belang” van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

 • Al onze winkels zijn voorzien van camerabewaking, dit kan u duidelijk zien door het registratiepictogram dat zichtbaar is van buitenaf. De camera’s hebben als doel om de veiligheid te garanderen van onze medewerkers en klanten en om misdrijven vast te stellen. Conform de GDPR stemt dit overeen met het “Gerechtvaardigd belang”.


Hoe verzamelen wij uw gegevens?


Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:

 • Persoonlijk/telefonisch/mail contact

 • Contactformulieren op onze website

 • Social media

Hoelang worden uw gegevens bijgehouden?


De persoonsgegevens dat jullie aan ons verstrekken worden in het kassasysteem bijgehouden, indien u niet meer als klant actief wenst te staan in ons systeem, kan u ons dit melden en verwijderen wij onmiddellijk uw persoonsgegevens.


Overdracht aan derde partijen


Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Bakkerij Himschoot.

Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met Bakkerij Himschoot. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.


Minimale gegevensverwerking


De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.


Automatische verwerking & profilering


Bakkerij Himschoot doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.

 

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

 

Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Bakkerij Himschoot stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar klanten en/of leveranciers te vrijwaren.


Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?


Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.

 • Recht op inzage gegevens

 • Recht op wijziging van gegevens

 • Recht op gegevenswissing

 • Recht op dataoverdracht

 • Recht van bezwaar

 • Recht op beperking van de verwerking

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via volgend aanspreekpunt: info@bakkerijhimschoot.be 


Contactgegevens


Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van Bakkerij Himschoot. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons gegevensbeschermingsbeleid in al onze vestigingen. Verwerkingsverantwoordelijke: Bakkerij Himschoot info@bakkerijhimschoot.be  

Alle voorschriften zoals opgelegd door de “Gegevensbeschermingsautoriteit” van België, worden door Bakkerij Himschoot gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop Bakkerij Himschoot uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de GBA: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - Tel+32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35 - contact@apd-gba.behttps://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/contact

bottom of page